IMAF – Mednarodna intenzivna šola avtorske fotografije

IMAF – Mednarodna intenzivna šola avtorske fotografije je mednarodni dogodek za izobraževanje in povezovanje mladih in profesionalno uveljavljajočih se fotografov ter umetnikov, čigar orodje ustvarjanja je fotografija.

Projekt bo v slovenskem umetniškem prostoru predstavil mlade neuveljavljene avtorje in jih povezoval z izkušenimi in uveljavljenimi umetniki, jih vključeval v slovenski in mednarodni umetnostni prostor, omogočal prenos znanja in povezoval izkušnje z novimi znanji. V lokalnem okolju, kjer bo projekt izveden, bo skozi vizualno umetnost spodbujal k soustvarjanju medkulturnih dogodkov, približeval problematičen odnos človeka do narave (onesnaževanje, oženje bivanjskega prostora živali ipd.) in posledic, ki jih neurejen odnos ustvarja.

Tematsko se projekt navezuje na povezovanje umetnosti in narave, način prezentacije končne produkcije projekta pa bo iskanje pristnih in lepih prostorov v naravi, kjer se bo skozi nastala umetniška dela ustvarjala vez med naravo, dediščino, kulturo okolja in ljudmi. Izvirna in drugačna predstavitev del mladih avtorjev bo kot predstavitev odnosa med naravo in človeško prisotnostjo.

1. Prvi sklop: 5 online predavanj.

2. Drugi sklop: online delo z mentorji.

3. Tretji sklop: 3- delavnice z mentorji v živo.

4. Četrti sklop: Skupna postavitev razstave in javna predstavitev ustvarjenih del.

MEDNARODNA ŽIRIJA

Predavatelji

Mentorji

Scroll to Top